สว.สภ.นาโดน นำชุด ชมส.ออกพบปะและให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ