การพัฒนาปรับปรุงที่ทำการ สภ.นาโดน  ระหว่างรอการก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่
     
 ภาพอาคารที่ถูกรื้อถอน เพื่อก่อสร้างอาคารหลังใหม่
  
 ที่ทำการชั่วคราว สภ.นาโดน ซึ่งดัดแปลงจากบ้านพัก จำนวน 4 ห้อง
  
บริเวณทางเข้าด้านหน้าที่ทำการ                จุดบริการประชาชน  one stop service
    
                       บริเวณด้านทิศตะวันตก ปรับปรุงเป็นห้องประชุม    บริเวณด้านทิศตะวันออก ปรับปรุงเป็นมุมนั่งเล่นและอ่านหนังสือ 
 
พระพุทธรูปประจำ สภ. และศาลพระภูมิซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของข้าราชตำรวจ สภ.นาโดน
 
ห้องแรก ปรับปรุงเป็นห้องงานอำนวยการ ธุรการ/ การเงิน /จ่ากอง
   
ห้องที่สอง ปรับปรุงเป็นห้องงานสอบสวน/เสมียนคดี
 
ชั้นล่าง เป็นห้องพนักงานสอบสวน ชั้นสองเป็นห้องชี้ตัวผู้ต้องหา/ธุรการคดี
 
ห้องที่สาม ชั้นล่างปรับปรุงเป็นห้อง สว.สภ.นาโดน และชั้นบนเป็นห้องสื่อสาร
   
ห้องที่สี่ ปรับปรุงเป็นห้องสายตรวจ /งานจราจร และชั้นบนเป็นงานสืบสวน
  
มีน้ำดื่ม/กาแฟบริการ  และทุกห้องมีห้องน้ำสะอาดไว้บริการข้าราชการตำรวจและประชาชนทั่วไป
   
บริเวณบ้านพักเรือนแถว ซึ่งถูกรื้อ ได้ปรับปรุงเป็นลานที่จอดรถและสวนหย่อม
 
จัดสร้างโรงจอดรถ โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
 
ร่วมกันทำการสร้างที่เก็บของกลางให้เป็นระเบียบ