ก่อนทำ                                                       หลังทำ
ทำลานจอดรถ  ลานกีฬา และลานฝึกสำหรับข้าราชการตำรวจ โดยได้รับการบริจาคจากผู้ใจบุญ
  

 
ได้ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ทุกสัปดาห์